Granty a projekty

Studium interakce novějších antiretrovirálních léčiv s placentárními lékovými transportéry

V současné době žije na světě cca 2,6 milionů dětí nakažených virem HIV. Nejčastější cestou nákazy u dětí je přenos viru z infikované matky na dítě během těhotenství, porodu nebo kojení, tzv.: mother-to-child-transmission (MTCT). Užívání antiretrovirální terapie pomohlo v posledních letech výrazně snížit riziko nákazy prostřednictvím MTCT z 50% na méně než 1%. Pro optimální terapii těhotné ženy je důležité znát transplacentární farmakokinetiku antiretrovirálních léčiv a transportní mechanizmy, které přestup léčiv přes placentu a jejich expozici plodu ovlivňují. ATP-dependentní (ABC) efluxní transportéry plní roli v ochraně plodu před potenciálně toxickými látkami včetně léčiv a jsou přitom významným místem možných lékových interakcí v průběhu kombinované antiretrovirální terapie. Cílem naší studie je získat informace o interakci novějších antiretrovirálních léčiv (např. rilpivirinu, etravirinu a maraviroku) s placentárními ABC efluxními transportéry (tj. ABCG2, ABCB1, ABCC2 a ABCC5). Především chceme zjistit, zda uvedené transportní proteiny ovlivňují transplacentární farmakokinetiku testovaných léčiv a zda mohou být místem lékové interakce antiretrovirotik, což by mohlo ovlivnit účinnost i bezpečnost terapie. V řešení projektu budou využity in vitro metody na geneticky modifikovaných MDCKII buněčných liniích, in situ duální perfúze potkaní placenty a ex vivo metoda vilózních fragmentů a explantů z lidských placent.

Číslo: GAUK616216

Období: 01.01.2016 - 31.12.2018

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Ťupová Lenka PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 752 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Lenka Ťupová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Josef Řezníček, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Aleš Šorf, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS