Granty a projekty

Vývoj analytických metod pro účinnou separaci izomerních biologicky aktivních látek

Vývoj analytických metod pro separaci izomerních biologicky aktivních látek představuje výzvu pro moderní způsob provedení pomocí instrumentace ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie (UHPLC) za použití nekonvenčních alternativních stacionárních fázích (F5, C30, RP-amide a dalších), různých aditiv a modifikátorů mobilních fází a extrakčních metod pro dosažení účinné separace izomerních analytů. Lze tak vyvinout metody, které budou šetrnější k životnímu prostředí, levnější a méně časově náročné, než současné konvenční metody používané pro separace izomerních látek v kapalinové chromatografii využívající zejména nepolární organické mobilní fáze v dlouhých analýzách, které spotřebovávají velké množství těchto pro životní prostředí toxických solventů. Cílem předloženého projektu bude vyvinout, optimalizovat a validovat UHPLC metody pro rutinní užití v analýzách vyžadujících separaci izomerních biologicky aktivních látek. Vyvinuté metody budou otestovány na reálných vzorcích biologicky aktivních látek obsažených ve vybraných doplňcích stravy.

Číslo: GAUK181216

Období: 01.01.2016 - 31.12.2018

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Fibigr Jakub PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 583 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Jakub Fibigr, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. - Katedra analytické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS