Granty a projekty

ON-LINE MONITOROVÁNÍ PERMEAČNÍCH STUDIÍ V SYSTÉMU SEKVENČNÍ INJEKČNÍ ANALÝZY

Projekt je experimentálního charakteru a má v plánu využít sekvenční injekční analýzu (SIA) pro automatizaci monitorování transportu léčiv přes monovrstvu buněk – permeační studie. SIA systém je možno využít pro získání on-line profilu transportu markeru (rhodamin123) nebo přímo sledovaného léčiva přes monovrstvu buněk kultivovanou na insertu s polykarbonátovou membránou. Tímto způsobem bude získán detailní profil tohoto transportu, který přinese větší množství informací o probíhající interakci léčiva s P-gp transportérem v buněčné membráně, než je možné v běžných „end-point“ měřeních, kde jsou sledovány většinou 3 vzorky odebrané v průběhu testu. V průtokovém systému je plánováno měření malého množství vzorku každých 10-20 min po celou dobu 2-6 hodin permeační studie. V rámci projektu bude vyvinut systém pro paralelní monitorování 3 permeačních jednotek a také testována aplikace léčiva až v průběhu testu a tím získána informace o časové prodlevě mezi vazbou léčiva na transportér a jeho aktivací nebo inhibicí. S pomocí vyvinutého automatizovaného systému budou testovány různé buněčné linie a vliv různých léčiv na průchod markeru (rhodamin123) přes buněčnou monovrstvu.

Číslo: GAUK159415

Období: 01.01.2015 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Novosvětská Lucie PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 621 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Lucie Novosvětská, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jakub Fibigr, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. - Katedra analytické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS