Granty a projekty

Účinky flavonoidů a jejich metabolitů na hladký cévní sval ex vivo a in vivo

Některé epidemiologické studie zkoumající vztah mezi příjmem flavonoidů v potravě a kardiovaskulárními chorobami ukázaly na příznivý vliv flavonoidů u pacientů s hypertenzí. Existuje také celá řada in vivo a in vitro studií dokumentující účinek různých flavonoidů na krevní tlak. Je třeba ale také zmínit, že mezi těmito studiemi není vždy jednoznačný soulad. Jednou z alternativ, které mohou přispět k vysvětlení nesourodosti studií ale i potenciálního účinku, je studium farmakokinetiky flavonoidů. Nedávná studie totiž poukázala na vyšší antihypertenzní vliv perorálního podání flavonoidu kvercetinu v porovnání s jeho intraperitoneálním podáním, přestože koncentrace hlavních flavonoidních metabolitů v krvi byly srovnatelné. Tento nález naznačuje významný vliv metabolitů tvořených střevní mikroflórou – fenolických kyselin, které v této studii nebyly analyzovány. Proto i cílem této studie bude analyzovat účinek flavonoidů a jejich metabolitů na isolovaný hladký cévní sval a na in vivo hypertenzní model, včetně hledání případných mechanismů účinků. Nedílnou součástí studie bude kvalitativní i kvantitativní farmakokinetická analýza.

Číslo: GAUK253115

Období: 01.01.2015 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Nejmanová Iveta PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 778 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Iveta Nejmanová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Lenka Applová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Thomas Migkos - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavel Svoboda, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Anna Beránková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Miroslava Čechová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Pavel Jakubec - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Markéta Horáčková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Iveta Nejmanová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lenka Applová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michal Říha, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS