Granty a projekty

Syntéza 2,4-disubstituovaných derivátů chinazolinu s aktivitou na CAR receptor

Projekt se zabývá syntézou 2,4-disubstituovaných derivátů chinazolinu jako látek s potenciální afinitou k jadernému CAR receptoru. Pro tyto sloučeniny je plánována syntéza pomocí palladiem katalyzovaných cross-couplingových reakcí s využitím přímé aktivace C-H vazby výchozího chinazolin-4-olu v poloze 2 a následné modifikace hydroxylové skupiny v poloze 4. Produkty budou podrobeny screeningu na biologickou aktivitu.

Číslo: GAUK398315

Období: 01.01.2015 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Brožová Zuzana Rania Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 607 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Zuzana Rania Brožová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Daulet Balmagambetov - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Norbert Palša - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Rastislav Antal - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavel Horký, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Iva Gottsteinová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS