Granty a projekty

Syntéza potenciálních antituberkulotik a jejich hodnocení in vitro a in vivo

Tento projekt se zabývá syntézou a studiem nových potenciálních antituberkulotik na bázi nitro-substituovaných dusíkatých heterocyklických thiolů, které byly vyvinuty ve skupině řešitelského kolektivu této grantové přihlášky a vykázaly vysokou a selektivní antimykobakteriální aktivitu. U těchto nově syntetizovaných analogů bude studován vliv jednotlivých strukturních fragmentů na antimykobakteriální účinnost a selektivitu in vitro. Dílčím cílem projektu je pak příprava a studium ve vodě rozpustných analogů. U nejúčinnějších látek bude studována antituberkulotická účinnost in vivo v Centru biologické ochrany Těchonín.

Číslo: GAUK361215

Období: 01.01.2015 - 31.12.2017

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Valášková Lenka Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 630 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Lenka Valášková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: Mgr. Petr Vicherek - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Petr Vicherek - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavel Sychra - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Valášková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS