Granty a projekty

Význam solubilního endoglinu v patogenezi endoteliální dysfunkce a aterogeneze

Endoglin (CD105, TGF-ßRIII) je transmembránový protein, který ovlivňuje signalizaci TGF-ß1, u kterého se prokázalo, že hraje roli v procesu aterosklerózy. Zvýšené hladiny tzv. solubilního endoglinu (endoglin odštěpený ze tkáně) byly nalezeny u pacientů s diabetem mellitus, hypertenzí a u pacientů s hypercholesterolemií a představují možný solubilní biomarker kardiovaskulárních onemocnění. V rámci tohoto projektu bychom tedy chtěli ověřit, či případně vyvrátit hypotézu, že vysoké hladiny solubilního endoglinu mohou vést k rozvoji endoteliální dysfunkce v cévách, případně, že změny hladin solubilního endoglinu mohou být považovány za biomarker aterogenního procesu. Sledovali bychom tedy funkční a morfologické parametry cév u myší s vysokými hladinami solubilního endoglinu (Tg-sEng myši) na standardní dietě, po podávání cholesterolu, či po podávání statinů. U ApoE/LDLR-/- myší, což je myší model pro studium experimentální aterosklerózy, bychom sledovali změny hladin solubilního endoglinu během progrese aterosklerózy a ve vztahu k funkčním a morfologickým změnám v aortě.

Číslo: GAUK1284214

Období: 01.01.2014 - 31.12.2016

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Blažíčková Kateřina PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 761 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Kateřina Blažíčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Barbora Vitverová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michala Vařejčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS