Granty a projekty

Studium antiproliferační a pro-oxidační aktivity seskviterpenů a jejich potenciální interakce s cytostatiky

Seskviterpeny, rostlinné sekundární metabolity tvořící významnou složku esenciálních olejů, se v posledních letech těší narůstajícímu vědeckému zájmu. U řady esenciálních olejů i jednotlivých seskviterpenů byl zjištěn výrazný antiproliferativní a chemoprotektivní účinek i schopnost potencovat účinnost klinicky používaných cytostatik v nádorových buňkách. Některé seskviterpeny vykazují významnou pro-oxidační aktivitu, která by mohla přispívat k jejich protinádorovému působení. V naší laboratoři byl testován antiproliferační a pro-oxidační účinek esenciálního oleje z voskovníku červeného (Myrica rubra) v nádorových buněčných liniích Caco2 a HCT8. Jako hlavní složky tohoto oleje byly identifikovány seskviterpeny valencen, ?-humulen a gurjunen. Na základě slibných prvotních výsledků bychom ve výzkumu tohoto esenciálního oleje a v něm obsažených seskviterpenů rádi pokračovali. Chtěli bychom testovat cytotoxicitu a pro-oxidační aktivitu esenciálního oleje z Myrica rubra a vybraných seskviterpenů v několika střevních nádorových liniích i nenádorových buňkách a získat nové poznatky o mechanismu jejich protinádorového účinku. Chtěli bychom také zjistit, zda by esenciální olej z Myrica rubra a vybrané seskviterpeny mohli zvýšit účinnost některých klinicky používaných cytostatik.

Číslo: GAUK296314

Období: 01.01.2014 - 31.12.2016

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Ambrož Martin PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 728 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Martin Ambrož, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Žáková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Pavlína Klímová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Lněničková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Tomáš Zárybnický, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Barbora Štohanslová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Eva Pospíšilová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Michaela Šadibolová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Martina Zajdlová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS