Granty a projekty

Nové deriváty kombretastatinu

Práce se zabývá syntézou a následnou derivatizací ?,ß-difenylfuranonů, u kterých se očekává potenciální cytostatická a antimikrobiální aktivita. Předlohové strukturní uskupení cis-stilbenu a dále vysoká oxygenace jader jsou typické pro přírodní kombretastatiny (Obr. 1.)1, z nichž dvě látky jsou již v klinickém testování díky svým antineoplastickým účinkům. Projekt se zabývá analogy těchto přírodních látek.

Číslo: GAUK1906214

Období: 01.01.2014 - 31.12.2016

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Horký Pavel PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 655 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Pavel Horký, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Górecki, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Manuela Voráčová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Marek Kolenič - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Petr Matouš, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Zuzana Rania Brožová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS