Granty a projekty

Syntéza modulátorů interakce ABAD-Aß jako potenciálních léčiv Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova nemoc je neurodegenerativní onemocnění projevující se jako úbytek kognitivních schopností s následným poklesem funkcí centrální nervové soustavy (CNS). Nedostatečnost současné symptomatické léčby vede k racionálnímu přístupu ve studiu a léčbě Alzheimerovy nemoci. Jeden z nových přístupů je zaměřen na ovlivnění mitochondriálních enzymů, které interagují s ß-amyloidem (Aß) a následně tak indukují poškození nervových buněk v CNS. Mezi tyto enzymy patří 17ß-hydroxysteroid dehydrogenasa typu 10 (také známa jako Aß-vázající alkohol dehydrogenasa, ABAD) a cyklofilin D (CypD). Práce v projektu budou zaměřeny na přípravu potenciálních modulátorů enzymu ABAD a interakce ABAD-Aß. Sloučeniny připravené v rámci projektu budou hodnoceny jak na ovlivnění samotné funkce enzymu, tak na ovlivnění interakce vazby ABAD-Aß. U perspektivních sloučenin budou provedeny molekulárně modelovací studie a hodnocení buněčné toxicity.

Číslo: GAUK992214

Období: 01.01.2014 - 31.12.2015

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Hroch Lukáš PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 432 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Lukáš Hroch, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Matěj Chřibek - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Vendula Králová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS