Granty a projekty

Syntéza ceramidů a jejich analogů a studium jejich chování v kůži a lipidových membránách

Ceramidy patří mezi sfingolipidy, jejichž přítomnost v kůži je nezbytná pro přežití savců v suchozemském prostředí. Snížené hladiny ceramidů byly nalezeny u řady závažných kožních onemocnění, např. u atopické dermatitidy, lupenky či ichtyóz. Cílem tohoto projektu je studovat vztahy mezi strukturou ceramidů a jejich chováním v kožní bariéře kombinací přístupů z oblasti syntetické chemie, in vitro dermatologie a biofyziky lipidových membrán. Konkrétně se hodláme zaměřit na specifické kožní ceramidy odvozené od 6-hydroxysfingosinu, ceramidy obsahující 32-linoloyloxydotriakontanovou kyselinu či 2-hydroxylignocerovou kyselinu, které nejsou komerčně dostupné, s cílem objasnit, jaká je jejich role v kůži, zejména jaká je role jednotlivých strukturálních fragmentů na molekulární úrovni. Dále hodláme studovat vliv stereochemie na bariérové vlastnosti ceramidů. Ke studiu těchto látek použijeme lidskou kůži, případně izolované lipidy z ní, k detailnějšímu studiu pak modelové lipidové membrány. Budeme studovat bariérové vlastnosti připravených látek pomocí 4 různých markerů a biofyzikální chování pomocí infračervené spektroskopie, práškové rentgenové difrakce, Langmuirových monovrstev a atomové silové mikroskopie. Abychom byli schopni sledovat osud topicky podaných ceramidů či jejich analogů v kůži, připravíme fluorescenčně značené analogy. Výsledky tohoto projektu přispějí k racionálnímu designu analogů ceramidů k léčbě a diagnostice kožních abnormalit.

Číslo: GAUK1868214

Období: 01.01.2014 - 31.12.2016

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kováčik Andrej doc. PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 710 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michaela Sochorová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Markéta Pospíšilová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Ludmila Pavlíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Filip Škarda - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Klára Staňková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Štefan Moravčík - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Tereza Pavlíčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michaela Šilarová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS