Granty a projekty

Studium nových ftalocyaninových a azaftalocyaninových fotosenzitizérů pro fotodynamickou léčbu nádorových onemocnění na buněčné a molekulární úrovni.

Fotodynamická terapie (PDT) je relativně nový přístup k léčbě lokalizovaných nádorových onemocnění s použitím specifických látek – tzv. fotosenzitizérů. Tato technika zahrnuje dva kroky: vstup látky do nádorových buněk a následné ozáření běžným světlem, které látku aktivuje. Ta pak produkuje toxické a vysoce reaktivní formy kyslíků (ROS) ničící nádorovou buňku skrze poškození důležitých makromolekul. Kromě tvorby ROS může mít určitou roli v buněčné smrti i aktivace signálních drah vedoucí k indukci apoptózy. Cílem předkládaného projektu je studium biologických vlastností nových originálních fotosenzitizérů ze skupiny ftalocyaninů resp. azaftalocyaninů, což jsou často hydrofobní látky špatně rozpustné ve vodných roztocích. Pro zlepšení účinnosti distribuce hydrofobních fotosenzitizérů budou studované látky kombinovány s transportními systémy – např. liposomy micelami nebo mikroemulzemi. Hydrofilní sloučeniny budou testovány bez nutnosti použití nosičových systémů. Bude stanovována jak vlastní toxicita studovaných fotosenzitizérů (bez přítomnosti aktivujícího záření), tak jejich schopnost usmrcovat buňky po aktivaci s ohledem na typ buněčné smrti (nekróza, apoptóza) a subcelulární lokalizaci fotosenzitizéru (mitochondrie, lysosomy, endoplasmatické retikulum apod.).

Číslo: GAUK1916214

Období: 01.01.2014 - 31.12.2016

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Macháček Miloslav RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 816 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Kateřina Zvolánková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Adéla Jedličková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Martina Půlkrábková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Hana Jansová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Gabriela Podhorská - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS