Granty a projekty

Screening chelátorů mědi přírodního i syntetického původu

Přechodné kovy měď a železo mají v lidském organismu nezastupitelnou úlohu. Přestože je měď jako součást mnoha enzymů zapojena v životně důležitých procesech, není její osud v organismu v porovnání se železem tak dobře prostudován. Narušení homeostázy tohoto kovu na systémové či lokální úrovni je podkladem různých patofyziologických procesů. Na základě těchto poznatků se otevírá potenciálně velmi perspektivní terapeutický přístup - chelatace volné nebo slabě vázané mědi. Chelátory mědi jsou v klinické praxi užívány zatím pouze v léčbě Wilsonovy choroby, existují však další zajímavé potenciální indikace pro využití těchto látek, například akutní infarkt myokardu, nádorová onemocnění, některé neurodegenerativní poruchy (např. Alzheimerova demence) či revmatoidní artritida. Cílem tohoto projektu, jehož řešitelský tým je tvořen zejména post- i pregraduální studenty a mladými akademickými pracovníky, je screening nových látek s potenciálem chelatovat měďnaté a měďné ionty a stanovení jejich souvisejících vlastností (měď-redukčních schopnost, selektivita k dalším kovům, anti- nebo prooxidační účinky). Spektrum testovaných látek bude zahrnovat jak struktury přírodního původu (flavonoidy včetně isoflavonů a jejich metabolitů), tak látky syntetické. Výsledky in vitro analýz poslouží v dalších letech řešení projektu jako základ pro navazující in vivo studii zaměřenou na výzkum látek s protektivním potenciálem u kardiovaskulárních onemocnění.

Číslo: GAUK1220314

Období: 01.01.2014 - 31.12.2016

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Horňasová Veronika PharmDr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 465 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Veronika Horňasová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jan Dědík - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jan Martin, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michal Říha, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Tomáš Filipský, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS