Granty a projekty

Stereoselektivní "one-pot" syntéza 5-alkyliden-?,ß-nenasycených laktonů a laktamů pomocí Pd katalyzátorů a jejich další využití jako meziproduktů v organické syntéze

Projekt se zabývá stereoselektivní „one-pot“ syntézou substituovaných ?,ß-nenasycených laktonů a laktamů s exocyklickou dvojnou vazbou ze snadno dostupných prekurzorů pomocí palladiových katalyzátorů. Produkty budou podrobeny screeningu na biologickou aktivitu a dále využity jako meziprodukty v syntéze přírodních látek a jejich analogů.

Číslo: GAUK1176213

Období: 01.01.2013 - 31.12.2015

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Brůža Zbyněk PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 602 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Zuzana Rania Brožová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Marcela Pechová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lukáš Novotný - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Zbyněk Brůža, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Radek Machan - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jiří Mikušek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Zdeněk Novák, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS