Granty a projekty

Automatizace a miniaturizace úpravy vzorku před analýzou metodou sekvenční injekční analýzy

Při stanovení analytů ve vzorku s mnohasložkovou matricí je jedním z klíčových kroků předúprava vzorku. Jejím výsledkem by měl být upravený a zakoncentrovaný vzorek prostý matrice a jiných interferujících látek a kompatibilní s následnou detekcí sledovaných látek. Důsledkem toho je zvýšení citlivosti celé analýzy, zejména u vzorků s velmi nízkými koncentracemi sledovaných látek. Předmětem navrhovaného projektu je vývoj automatizovaných metod pro úpravu vzorku s využitím průtokové metody sekvenční injekční analýzy (SIA). Podstatou bude využití extrakce na tuhou fázi pomocí miniaturizovaných kolon MEPS (Mikroextraction by Packed Sorbent) v systému sekvenční injekční analýzy pro předúpravu vzorku a srovnání této metody s použitím obnovitelných mikrokolon, které jsou aplikované při metodě Bead Injection. Současně bude vyvíjeno online spojení předúpravy s vlastním stanovením pomocí sekvenční injekční chromatografie (SIC) a UHPLC. Vyvinuté metody budou použity pro úpravu biologických vzorků (plazma, moč) pro stanovení sledovaných analytů jako jsou diuretika (amilorid a furosemid) a antihypertenziva (acebutolol, labetalol, metoprolol, pindolol a propranolol) v lidské moči, a vitamíny skupiny A a E v lidské plazmě.

Číslo: GAUK1316213

Období: 01.01.2013 - 31.12.2015

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Horstkotte Šrámková Ivana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 601 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Lucia Hanusová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Zahálka, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. - Katedra analytické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS