Granty a projekty

Izolace lidských jaterních membránově vázaných karbonylredukujících enzymů pomocí originálního afinitního nosiče a jejich následná identifikace a charakterizace

Zhruba 30 % všech lidských proteinů je považováno za integrální membránové proteiny. Ačkoliv se v organismu podílejí na mnoha fyziologických funkcích, je o nich známo stále jen poměrně málo informací, jelikož studium takových proteinů je velmi náročné. Jedna z významných rolí membránových proteinů endoplasmatického retikula je jejich účast v metabolismu řady léčiv i endogenních látek. Jsou zde lokalizovány také karbonylredukující enzymy, které jsou charakterizovány především ve vztahu k metabolismu endogenních substrátů. Znalosti o jejich podílu na metabolismu léčiv zatím nejsou příliš velké. Výzkumem biotransformace léčiva oracinu, především jeho stereospecifické přeměny, byla zjištěna přítomnost karbonylredukujících enzymů v endoplasmatickém retikulu, které se podílí na jeho metabolismu. Jeden z karbonylredukujících enzymů byl již v minulosti částečně purifikován na našem pracovišti pomocí klasických chromatografických metod, nicméně identifikace nebyla dokončena z důvodu nedostatečného množství a čistoty pro MS analýzu. Proto byl vytvořen a úspěšně otestován nový, originální magnetický afinitní nosič s ligandem oracinem, který bude zařazen do purifikačního schématu. Díky vysoké specifitě takového nosiče bude možné tyto protein/y izolovat a následně identifikovat a připravit v rekombinantní formě pro základní charakterizaci. Vzhledem k nízkým znalostem v oblasti mikrosomálních karbonylredukujících enzymů podílejících se na metabolismu xenobiotik se dá očekávat, že získané výsledky budou zcela nové a unikátní.

Číslo: GAUK926213

Období: 01.01.2013 - 31.12.2015

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Andrýs Rudolf PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 811 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Andrea Křížová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Veronika Nešverová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Dominika Šubová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Radka Štýbnarová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Jana Havránková, DiS. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Tereza Zahradníková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS