Granty a projekty

Sledování vlivu cholesterolu a statinů na tkáňový a solubilní endoglin in vitro

Endoglin (CD105, TGF-ßRIII) je transmembránový protein, který zasahuje do procesu aterogeneze a který je ovlivňován také statiny. V současné době jsou popsány jeho 2 tkáňové isoformy S a L, které se liší svými účinky. Dále byla detekována také jeho solubilní forma. V této studii budeme sledovat změny hladin solubilního endoglinu, změny exprese endoglinu a dalších členů jeho signalizační kaskády (ALK, SMAD) u makrofágů, hladkých svalových buněk a transgenních buněk s různými isoformami endoglinu (S a L) s ohledem na cholesterol a podávaný statin (atorvastatin) s využitím qRT-PCR, Western blotu, imunofluorescence, ELISA analýzy a průtokové cytometrie, s cílem vysvětlit úlohu a význam tkáňového a solubilního endoglinu v aterogenezi a možnosti jeho ovlivnění statiny.

Číslo: GAUK1158413

Období: 01.01.2013 - 31.12.2015

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Vařejčková Michala PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 879 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Michala Vařejčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Blažíčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Ivana Němečková, Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS