Granty a projekty

Studium transplacentární farmakokinetiky antiretrovirálních léčiv emtricitabinu, tenofoviru a tenofoviru disoproxil fumarátu; interakce s lékovými efluxními transportéry

Přenos HIV z matky na dítě je nejvýznamnější formou nákazy tímto virem u dětí. HIV pozitivní ženy během těhotenství užívají k léčbě infekce a zároveň pro prevenci přenosu viru na dítě antiretrovirotika. Tato profylaxe je založena na transplacentárním přestupu antiretrovirotik z matky do plodu, kterému tak poskytují ochranu. Podrobné znalosti transportu jednotlivých antiretrovirotik přes placentu stejně jako jejich vzájemných lékových interakcí mají zásadní význam pro optimalizaci léčby HIV pozitivních těhotných žen. Předkládaný projekt je zaměřen na studium transplacentární kinetiky antiretrovirotik emtricitabinu, tenofoviru a tenofoviru disoproxil fumarátu a interakce těchto látek s lékovými efluxními transportéry v placentě, konkrétně P-glykoproteinem (P-gp, MDR1, ABCB1) a Breast Cancer Resistance Proteinem (BCRP, ABCG2).

Číslo: GAUK695912

Období: 01.01.2012 - 31.12.2014

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Ptáčková Zuzana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 558 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Zuzana Ptáčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lenka Ťupová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Sára Karbanová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Davoud Ahmadimoghaddam, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Lukáš Červený - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS