Granty a projekty

Význam efluxních transportérů v placentě pro ochranu a detoxikaci plodu

Cílem navrhovaného projektu je studium efluxních transportérů v placentě s ohledem na jejich fukci při ochraně a detoxikaci plodu; konkrétně se chceme zaměřit na dva nejznámější transportéry – P-glykoprotein a breast cancer resistance protein. Projekt bude řešen unikátní medotou duální perfúze potkaní placenty jak v systému otevřené perfúze tak s recirkulací. S pomocí nedávno publikovaného farmakokinetického modelu (Staud et al, J Pharmacol Exp Ther 2006) můžeme rozlišit mezi pasivním a aktivním transportem látky přes placentu a usuzovat na roli efluxního transportéru. Metodou recirkulace budeme moci sledovat feto-maternální koncentrační poměr v ustáleném stavu a schopnost transportéru odstraňovat léčivo z cirkulace plodu.

Číslo: GAUK119007

Období: 01.01.2007 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Hahnová Lenka Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Lenka Hahnová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Ivana Šobáňová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Dana Součková - NEZ
Spoluřešitel: Anežka Kunová - NEZ
Spoluřešitel: Martina Novotná - NEZ
Školitel: František Štaud - NEZ

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS