Granty a projekty

ROZŠÍŘENÁ STUDIE VLIVU CHELÁTORŮ ŽELEZA U MODELU AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

Ischemická choroba srdeční a speciálně její nejvážnější forma akutní infarkt myokardu (AIM) představuje významný zdravotní problém v rozvinutých zemích. V rámci multifaktoriální patogeneze AIM zaujímají významné místo reaktivní formy kyslíku (ROS) tvořené za katalytického působení volného železa a vystupňované uvolňování katecholaminů. Proto je jako vhodný model AIM používán syntetický katecholamin isoprenalin. Využití chelátorů železa má, jak vyplývá ze zmíněné patogeneze, racionální podklad v prevenci poškození způsobených ROS. V rámci této studie je plánováno pozorování potenciálně protektivních účinků chelátorů železa právě na isoprenalinovém modelu in vivo u potkanů. Vliv chelátorů bude sledován pomocí měření funkčních a biochemických parametrů současně s morfologickým a histopatologickým vyšetřením. Projekt přímo navazuje na letošním rokem končící dvouletý grant GA UK 98/2005/C/FaF hlavního řešitele Mgr. Přemysla Mladěnky. V těchto dvou letech se podařilo standardizovat isoprenalinový model a demonstrovat příznivý vliv nového chelátoru železa 2-pyridylcarboxaldehyde-2-thiophenecarboxyl hydrazonu (PCTH). Nicméně účinek léčiv, řadící se k antioxidanciím, je často přímo závislý na dávce, která je do organismu podána, proto bychom chtěli během dalších let prověřit mimo jiné dávkovou závislost u PCTH. Plánuje se i vyzkoušení nového chelátoru železa a jeho porovnání s v humánní terapii používaným dexrazoxanem.

Číslo: GAUK39207

Období: 01.01.2007 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Bobrovová Zuzana Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Zuzana Bobrovová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Libuše Zatloukalová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Mojmír Hübl - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Petr Nachtigal - NEZ
Spoluřešitel: Jaroslava Vávrová - NEZ
Spoluřešitel: Přemysl Mladěnka - NEZ
Školitel: Radomír Hrdina - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS