Granty a projekty

Syntéza a vlastnosti selenových analogů sirných antituberkulotik

Tento projekt se zabývá syntézou vybraných, dosud nepopsaných organoselenových sloučenin, studiem jejich reaktivity a hodnocením jejich biologické aktivity. Především budou syntetizovány selenové analogy antituberkuloticky aktivních sloučenin obsahujících síru. Projekt předpokládá, díky chemické odlišnosti selenu, vypracování nových syntetických postupů pro přípravu cílových sloučenin. Tyto látky budou podrobeny hodnocení cytotoxicity a antituberkulotických, případně antibakteriálních a antimykotických vlastností. Změny v biologické odpovědi způsobené isosterní náhradou síry selenem budou vyhodnoceny jak kvalitativně, tak kvantitativně.

Číslo: GAUK55610

Období: 01.01.2010 - 31.12.2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Karabanovich Galina Ing., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 0,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Ing. Galina Karabanovich, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Valášková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jan Němeček, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Jaroslav Roh - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS