Granty a projekty

Transmukosální průnik makromolekul a nanočástic sublingvální membránou in vitro

Prostup makromolekulárních látek a nanočástic přes mukosální membrány je stále málo prozkoumán. Potenciál neinvazivního transmukosálního podání léčiv a dalších fyziologicky aktivních látek na externě dostupné sliznice (např. sublingvální, bukální, nasální) je proto málo prakticky využit. Hlavním cílem projektu je hledání nových poznatků o in vitro průniku makromolekul a nanočástic sublingvální membránou. Velikost částic bude charakterizována pomocí metody dynamického rozptylu světla (DLS) a mikroskopií atomárních sil (AFM) a získané výsledky studovány i z hlediska povrchových interakčních sil. Membrány budou charakterizovány permeabilitními parametry a měřením transepiteliální elektrické rezistence (TER), průnik makromolekul a nanočástic bude vyhodnocován in vitro fluxy získanými metodami využívajícími fluorescenční detekci. K ozřejmění cest průniku makromolekul a nanočástic bude využita fluorescenční mikroskopie.

Číslo: GAUK530812

Období: 01.01.2012 - 31.12.2014

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Berka Pavel PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 279 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Pavel Berka, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Josef Janečka - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Veronika Ščuryová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Petr Vrbata, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Ing. Tatiana Princová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Martina Spurná - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Josef Nádvorník - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Stela Pavlíčková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Michaela Šašurová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Horejšová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavlína Dvořáková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Martin Ondrej, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. - Katedra farmaceutické technologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS