Granty a projekty

Aplikace nových technologií v kapalinové chromatografii (HPLC) pro využití v klinickém výzkumu a praxi

Projekt je zaměřen na vývoj a validaci nových HPLC metod pro stanovení vitaminů A, E, D, esterů retinolu a neopterinu v biologickém materiálu s využitím moderních technologií jak v kapalinové chromatografii, tak v úpravě biologického materiálu a přípravě vzorku k analýze. Výběr analytů je zvolen dle potřeb klinického výzkumu lékařů Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). Důraz je kladen nejen na vlastní výzkum, ale i na rychlost a jednoduchost daných metod, což by umožnilo jejich zavedení do rutinního vyšetření např. v biochemických laboratořích.

Číslo: GAUK88407

Období: 01.01.2007 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Kujovská Krčmová Lenka doc. RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Lubor Urbánek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Markéta Drastíková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Dagmar Solichová - NEZ
Školitel: Petr Solich - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS