Granty a projekty

Vysoce účinná potenciání antituberkulotika o novém mechanismu účinku

Budou syntetizovány skupiny 3-(4-alkylfenyl)-4-thioxo-2H-1,3-benzoxazin-2(3H)-onů, 3-(4-alkylfenyl)-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dithionů, S-alkylisothiosemikarbazonů a deriváty esteru cholesterolu a alkanových kyselin substituovaných dusíkatými bázemi. Látky budou in vitro hodnoceny na antimykobakteriální aktivitu proti M. tuberculosis, M.kansasii a M. avium. Hodnoty antimykobakteriální aktivity budou analyzovány metodami QSAR. Studie bude zaměřena na vývoj vysoce aktivních potenciálních antituberkulotik s novým mechanismem účinku. Předpokládáme spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě a Leibnizovým ústavem pro výzkum přírodních látek a infekční biologie v Jeně.

Číslo: GAUK11809

Období: 01.01.2009 - 31.12.2010

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Novotná Eva RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Školitel: Karel Waisser - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS