Granty a projekty

Analýza lékových problémů na JIP ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

Lékové problémy zahrnují léková pochybení a vedlejší účinky léčiv. Lékové problémy jsou u hospitalizovaných pacientů relativně běžné a mohou ústit v morbiditu či mortalitu pacientů a zvyšovat náklady na léčbu. V České republice se doposud snahou o zmonitorování těchto problémů zabývalo již několik lékařů a farmaceutů, zvláště mimo nemocniční prostředí. Autoři těchto studií a analýz se soustředili především na chyby při preskripci, dispenzaci a také na chyby způsobené pacientovou non-compliance. Tento projekt se na rozdíl od předchozích věnuje nemocničnímu prostředí jednotky intenzivní péče a soustředí se především na analýzu lékových problémů a interakcí při podávání parenterálních léčiv a výživy kanylou a pomocí perkutánní endoskopické gastrostomie. Jeho cílem je zmapovat četnost a rozsah těchto problémů a pochybení, podat o nich ucelený přehled a vytvořit přehledy, doporučení a standardní postupy pro lékařské pracovníky použitelné a aplikovatelné i na jiných obdobných pracovištích. Skutečnost, že o spolupráci na projektu s Farmaceutickou fakultou požádali sami lékaři tohoto oddělení, svědčí o jeho důležitosti a významu pro samotné lékaře i míře jejich zapojení v projektu.

Číslo: GAUK53410

Období: 01.01.2010 - 31.12.2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Machotka Ondřej Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 0,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Ondřej Machotka - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: MUDr. Jan Maňák, Ph.D. - Katedra sociální a klinické farmacie, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Stanislava Kalafutová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. - Katedra sociální a klinické farmacie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS