Granty a projekty

Role lidských membránově vázaných karbonylreduktas v biotransformaci xenobiotik

Karbonylreduktasy jsou významnou skupinu enzymů, které lze nalézt prakticky u všech živých organismů včetně člověka. Podílejí se na metabolismu jak endogenních, tak cizorodých látek. U některých zástupců byla zjištěna spojitost se závažnými nemocemi (např. metabolický syndrom, diabetes či nádorové onemocnění). Membránově vázané formy těchto enzymů se nachází v nadrodině dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR), která patří k největším enzymovým nadrodinám. U člověka bylo identifikováno 82 genů pro SDR. Studium nadrodiny SDR bylo dosud zaměřeno především na charakterizaci cytosolických enzymů, u nichž byl zjištěn podíl na biotransformaci řady cizorodých látek. Byla ale popsána pouze jediná mikrosomální karbonylreduktasa, 11ß-HSD1, která se významně účastní metabolismu xenobiotik. Z analýzy lidského genomu vyplývá, že zhruba 1/3 SDR enzymů je membránově vázaná a většina nebyla dosud dostatečně charakterizována kvůli jejich obtížné přípravě. Vzhledem k široké substrátové specifitě karbonylreduktas se dá předpokládat, že se na metabolismu sloučenin s karbonylovou skupinou budou podílet i další mikrosomální karbonylreduktasy. V navrhovaném projektu chceme vybrané lidské SDR připravit v rekombinantní formě a charakterizovat z hlediska aktivity vůči vybraným eobiotickým i xenobiotickým substrátům a provést inhibiční studie. Získané výsledky budou naprosto unikátní a přispějí k objasnění funkce těchto enzymů v lidském organismu.

Číslo: GAUK677012

Období: 01.01.2012 - 31.12.2014

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Lundová Tereza Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 595 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Tereza Lundová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Markéta Svobodová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Jana Havránková, DiS. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Poláková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Lenka Javorská, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. PharmDr. Radana Tomanová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Dominika Šubová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS