Granty a projekty

Vývoj a validace elektroforetických metod pro separaci a stanovení farmaceuticky významných kvarterních amoniových bazí

Kvarterní amoniovou strukturou s permanentním kladným nábojem se vyznačuje několik farmaceuticky významných skupin léčiv. V rámci tohoto projektu budou vyvinuty metody pro stanovení těchto léčiv pomocí kapilární elektroforézy (CE) s bezkontaktní vodivostní detekcí (CCD). Pro separaci těchto analytů bude zkoumán vliv přídavku cyklodextrinů (CD) k základnímu elektrolytu (BGE) s cílem zvýšit selektivitu separačního procesu a zabránit adsorpci analytů na vnitřní stěnu kapiláry. Jako modelová látka bude v prvních experimentech použit septonex, pro jehož stanovení bude navržena nová CE/CCD metoda. V dalším průběhu tohoto projektu bude studován vliv přídavku CD na separaci dalších léčiv ze skupiny kvarterních amoniových bazí s cílem vyvinout nové alternativní metody pro kontrolu jakosti léčiv, což je hlavním posláním farmaceutické analýzy.

Číslo: GAUK123709

Období: 01.01.2009 - 31.12.2010

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Michalíková Klára PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jitka Široká, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. - Katedra analytické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS