Granty a projekty

Syntéza ftalocyaninových barviv a studie jejich využití při zhášení fluorescence

Předkládaný projekt se zabývá nalezením vhodné přípravy a využití ftalocyaninových derivátů při zhášení fluorescence. Tato nadějná skupina látek dosud nebyla zkoumána na nově vyvinutou aplikaci zhášení fluorescence v DNA hybridizačních sondách. Výhodné se jeví především její absorpční spektrum posunuté výše do červené oblasti viditelného světla, čímž se rozšiřuje možnost využití i pro fluorofory emitující při vyšších vlnových délkách. Experimentální práce bude v prvním roce zaměřena na optimalizaci metod syntézy prekurzorů a jejich následné cyklizace za vzniku ftalocyaninových barviv. V dalších letech budou pokračovat syntézy a bude probíhat hodnocení fotofyzikálních, fotochemických a spektrálních vlastností, které jsou určujícím faktorem jejich praktické aplikace při zhášení fluorescence. V závěru řešení tohoto grantového projektu bude provedena studie problematiky vazby ftlocyaninového makrocyklu na oligonukleotidovou sondu a testování účinnosti zhášení s vybraným fluoroforem.

Číslo: GAUK68110

Období: 01.01.2010 - 31.12.2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Váchová Lenka PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 0,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Lenka Váchová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. René Šebl - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lucie Plíštilová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Dominika Ficnerová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Antonín Cidlina, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Daniel Suchan - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Kristína Prokešová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Tereza Filandrová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ivana Zajícová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS