Granty a projekty

LC/MS identifikace neznámých metabolitů nových anthelmintik

Cílem předkládaného projektu je identifikace metabolických drah nového anthelmintika monepantelu a dalších animo-acetonitrilových derivátů (AAD) u vybraných modelových helmintů: motolice jaterní (Fasciola hepatica, Fasciolidae, Trematoda), tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta, Hymenolepididae, Cestoda), vlasovky slezové (Haemonchus contortus, Trichostrongylidae, Nematoda) a jejich hostitelů (potkan, ovce) pomocí spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Monepantel a jeho deriváty patří do nové skupiny anthelmintik amino-acetonitrilových derivátů, u kterých jejich metabolismus a transport v organismu hostitele je dosud prostudován velmi málo. U helmintů je metabolismus těchto látek zcela neznámý. V rámci navrženého projektu chceme detekovat a identifikovat metabolity I. a II. fáze biotransformace monepantelu a jeho derivátů in vitro, in vivo a ex vivo jak u hostitelů, tak i u vybraných druhů helmintů. Poznání metabolických drah anthelmintik je velmi důležité pro účinnost terapie i posouzení rizika vývoje lékové rezistence helmintů. Právě enzymy metabolizující léčiva mohou totiž do určité míry chránit organismus parazita proti působení anthelmintik (a xenobiotik obecně) a schopnost parazita metabolizovat podané anthelmintické léčivo na neúčinný metabolit může představovat výhodný obranný mechanismus.

Číslo: GAUK673612

Období: 01.01.2012 - 31.12.2014

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Raisová Stuchlíková Lucie RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 383 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Hana Pětníková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Prchal, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Aneta Němečková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Martin Valát - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Tereza Štolcová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Marie Preslová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Ivan Vokřál - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS