Granty a projekty

Obrana parazitů proti působení antiparazitik: biotransformace anthelmintik motolicí kopinatou (Dicrocoelium dendriticum)

Cílem předkládaného projektu je identifikace metabolických drah anthelminticky působících léčiv albendazolu (ABZ), flubendazolu (FLU) a praziquantelu (PZQ) v parazitu přežvýkavců motolici kopinaté (Dicrocoelium dendriticum, Dicrocoeliidae, Trematoda) pomocí spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. ABZ, FLU a PZQ jsou anthelmintika běžně užívaná při léčbě dikroceliózy. Velmi závažným celosvětovým problémem při léčbě helmintóz včetně dikroceliózy je vývoj rezistence parazitujících červů vůči působení anthelmintik. Mechanismus vzniku rezistence není dosud u většiny anthelmintik objasněn. Problémem jsou nedostatečné znalosti o vlastních biotransformačních enzymech helmintů, které se jsou v detoxikaci anthelmintik zapojeny. Právě biotransformační enzymy mohou totiž do určité míry chránit organismus parazita proti působení anthelmintik (a xenobiotik obecně) a schopnost parazita metabolizovat podané anthelmintické léčivo na neúčinný metabolit může představovat výhodný obranný mechanismus. Prvním krokem k určení enzymů metabolizujících určité anthelmintikum je identifikace všech metabolitů anthelmintika ve vybraném druhu parazitujících červů.

Číslo: GAUK71808

Období: 01.01.2008 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Vokřál Ivan PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Viktor Cvilink, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. - Univerzita Karlova,
Spoluřešitel: Mgr. Jana Firbasová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Tamara Lasotová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jan Komrska - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Veronika Forstová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Hana Svobodová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Jiří Lamka - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS