Granty a projekty

Studium role proteinů obsahujících tetratrikopeptidovou doménu v mechanismu virulence intracelulárního patogena Francisella tularensis

Francisella tularensis je fakultativní intracelulární G-bakterie, která vyvolává zoonotické onemocnění tularemii. F.tularensis se replikuje především uvnitř makrofágů. Aby F.tularensis přežila uvnitř makrofágu, vyvinula si různé nástroje, díky kterým je schopna čelit obranným mechanismům hostitelské buňky a proliferovat v cytosolu. Mechanismy adaptace na vnitřní prostředí makrofágu nejsou plně objasněny. V tomto kontextu se jako zajímavé jeví proteiny obsahující tetratrikopeptidovou (TPR) doménu. TPR domény jsou známy tím, že hrají důležitou roli v protein-proteinových interakcích a v utváření multiproteinových komplexů. Proteiny s TPR doménou se tedy mohou funkčně významně podílet na virulenci, přičemž předpokládáme, že samostatně či ve vazbě na jiné proteiny podmiňují schopnost bakterie se adaptovat na stres. V případě G- bakterií TPR doména několika proteinů LcrH (Yersinia), PcrH (Pseudomonas) a protein kináza G (Mycobacterium) byla identifikována jako klíčová pro virulenci daného patogena. V případě F. tularensis byly dosud ve vztahu k virulenci nalezeny dva virulentní faktory s TPR doménou anotované FTT0369c a pil F. Tato hypotéza byla dále potvrzena i našimi předběžnými výsledky, kdy disrupce genu kódujícího TPR proteinu anotovaného FTL_1723 vykazoval signifikantně atenuovaný fenotyp. Cílem tohoto projektu je tedy obecně určit roli šesti vybraných proteinů s TPR doménou ve virulenci F.tularensis a tyto proteiny více charakterizovat ve funkčně biologické rovině.

Číslo: GAUK312111

Období: 01.01.2011 - 31.12.2013

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Daňková Věra RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 278 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: RNDr. Věra Daňková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Veronika Skarková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lucie Bramborová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Monika Schmidt, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Lukáš Červený - NEZ
Spoluřešitel: Adéla Strašková - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS