Granty a projekty

Studium interakcí inhibitorů CDKs s ABCG2 (BCRP) lékovým transportérem

Lékové efluxní transportéry se vzhledem ke svému významu a funkci v živých organizmech staly hojně zkoumaným fenoménem. Tento projekt má za úkol objasnit interakce mezi transportérem breast cancer resistance proteinem (BCRP/ABCG2) a inhibitory cyklin dependentních kinas pomocí farmakologických, biochemických a molekulárně biologických metod. Purinové inhibitory cyklin dependentních kinas vykazují protinádorové účinky, jmenovitě zastavují proliferaci buněk tumoru a indukují jejich apoptózu. Následující rešeršní část žádosti napovídá, proč by se odhalení interakce mezi transportérem a inhibitory mohlo stát velmi zajímavou a přínosnou záležitostí.

Číslo: GAUK114909

Období: 01.01.2009 - 31.12.2011

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Hofman Jakub doc. RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Hahnová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Davoud Ahmadimoghaddam, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. - Katedra farmakologie a toxikologie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS