Granty a projekty

Deriváty aminokyselin jako analoga ceramidů modulující bariérovou funkci kůže

Předkládaný projekt se bude zabývat studiem derivátů aminokyselin jako modulátorů bariérové funkce kůže. Mezi tyto modulátory řadíme akceleranty transdermální permeace, tj. látky usnadňující průnik léčiv přes kůži, retardanty transdermální permeace, tj. látky omezující dermální absorpci nežádoucích látek a dále látky obnovující poškozenou kožní bariéru. Práce zahrnuje jak syntézu derivátů aminokyselin, tak hodnocení jejich aktivity v in vitro podmínkách na prasečí, resp. lidské kůži. Naším cílem je získat nové poznatky o vztahu mezi strukturou a aktivitou daných látek a jejich chování v kůži. Výsledky těchto studií by nám měly přispět k získání nových aktivnějších látek ovlivňujících bariérovou funkci kůže s minimální toxicitou a dermální dráždivostí.

Číslo: GAUK92007

Období: 01.01.2007 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Janůšová Barbora Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Barbora Janůšová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Tomáš Drozen - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Martina Líbalová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Michal Novotný, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Michal Říha, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jakub Novotný, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Alexandr Hrabálek - NEZ
Spoluřešitel: Kateřina Vávrová - NEZ
Školitel: Kateřina Vávrová - NEZ
Školitel: Alexandr Hrabálek - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS