Granty a projekty

Studium nových potenciálních antituberkulotik odvozených od pyrazinkarboxylové kyseliny.

Celosvětově zůstává tuberkulóza hlavní hrozbou v oblasti veřejného zdravotnictví a představuje závažný socioekonomický problém. Společně s HIV a malárií patří mezi nejčastější život ohrožující infekční onemocnění. Kromě toho, zvýšená náchylnost HIV-pozitivních pacientů k tuberkulóze představuje závažný zdravotnický problém. Situaci dále zhoršuje zvyšující se incidence multirezistentních (MDR) a extrémně rezistentních (XDR) forem tuberkulózy (TB), což vede ke zdůraznění potřeby vyvíjet nová účinnější antimykobarteriální léčiva. V rámci tohoto výzkumného projektu bude připraveno a následně hodnoceno pět sérií derivátů odvozených od pyrazinamidu (PZA, esenciální baktericidní antituberkulotikum účinkující i na latentní formy TB, tvoří důležitou součást kombinované terapie tuberkulózy, zkracuje dobu léčby díky jeho sterilizační aktivitě, účinnosti v kyselém prostředí a schopnosti synergismu s rifampicinem). Kromě hodnocení chemických a biologických vlastností a testování antimykobakteriální aktivity nových látek bude proveden i základní antibakteriální a antifungální screening. U látek vykazujících antimykobakteriální aktivitu srovnatelnou s PZA a vyšší zamýšlíme provedení dockingových studií, tj. látky budou zkoumány z hlediska jejich vazebné afinity k mykobakteriálním enzymům, např. k pyrazinamidase (PncA), Fatty Acid Synthase I (FAS I) a II (FAS II). Dosažené výsledky poslouží k vyvození vztahů mezi chemickou strukturou a účinkem, dále budou publikovány in extenso prostřednictvím odborných článků a prezentovány na vědeckých konferencích.

Číslo: GAUK710312

Období: 01.01.2012 - 31.12.2014

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Vaňásková Barbora PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 390 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Barbora Vaňásková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ondřej Martinec, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Ondřej Valášek - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Mgr. Michaela Klementová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lucia Semelková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Eva Leharová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Marek Tauchman - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Zuzana Špirková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS