Granty a projekty

Vývoj kapilárních elektroforetických metod pro analýzu farmaceuticky významných látek

Elektroforetické metody jako je kapilární zónová elektroforéza (CZE), kapilární micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC) a kapilární izotachoforéza představují velmi potentní separační techniky. Pro vysokou separační účinnost jsou tyto metody užívány pro analytické hodnocení zejména biologicky aktivních látek v komplexních matricích. Cílem projektu je vývoj původních elektroforetických technik pro identifikaci a stanovení některých protichřipkových léčiv ve farmaceutických přípravcích a pro analýzu vybraných obsahových látek rostlinného původu s antioxidační aktivitou v extraktech z rostlinných drog nebo v doplňcích stravy ze skupiny rostlinných extraktů. Z hlediska metodologického je v projektu řešena problematika s využitím MEKC a t-ITP-CZE.

Číslo: GAUK107707

Období: 01.01.2007 - 31.12.2008

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Honegr Jan PharmDr. Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Jiří Šafra, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Martina Dvořáková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Martina Novotná - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Mgr. Drahomíra Kubíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Marek Urbánek - NEZ
Školitel: Marie Pospíšilová - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS