Granty a projekty

Syntéza biskvarterních inhibitorů acetylcholinesterasy jako potenciálních léčiv Myasthenia gravis

Myastenia gravis je autoimunitní onemocnění nervosvalové ploténky projevující se svalovou slabostí a zvýšenou únavností. K té dochází vlivem postupné destrukce postsynaptických nikotinových receptorů a tedy nedostatečným přenosem signálu vzruchu. Současná farmakoterapie je založena na léčbě kauzální pomocí imunosupresiv a léčbě symptomatické s využitím periferních inhibitorů acetylcholinesterasy, které zvyšují koncentraci acetylcholinu v synapsi nervosvalové ploténky a usnadňují tak šíření vzruchu navzdory depleci receptorů. Přestože sloučeniny používané v symptomatické klinické praxi jsou schopné dostatečně kompenzovat projevy onemocnění, vyskytuje se u nich množství nežádoucích vlastností.

Číslo: GAUK117909

Období: 01.01.2009 - 31.12.2011

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Švarcová Markéta Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Markéta Švarcová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. - Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS