Granty a projekty

Charakterizace nové lidské mikrosomální karbonylreduktasy a její role v metabolismu xenobiotik

Lidské karbonylreduktasy jsou důležité enzymy účastnící se jak metabolismu endogenních látek, tak xenobiotik. Některé (např. 11ß-HSD1 nebo AKR1C3) hrají významnou roli v závažných onemocněních jako je metabolický syndrom, diabetes nebo nádorové onemocnění. Dosud byla pozornost věnována převážně cytosolickým formám karbonylreduktas, u nichž byl zjištěn podíl na biotransformaci celé řady významných xenobiotik. Na druhé straně je 11ß-HSD1 dosud jedinou popsanou lidskou mikrosomální karbonylreduktasou, která se účastní metabolismu xenobiotik. Na našem pracovišti se v nedávné době podařilo z lidské jaterní tkáně purifikovat novou mikrosomální karbonylreduktasu, která se významnou měrou podílí na metabolismu potenciálního protinádorového léčiva oracinu. Tento enzym zatím nebyl identifikován, nicméně porovnáním jeho enzymových charakteristik s některými substráty je zřejmé, že jde o dosud nepopsaný enzym. Díky široké substrátové specifitě karbonylreduktas lze navíc předpokládat, že se nová lidská mikrosomální karbonylreduktasa bude podílet na biotransformaci celé řady dalších xenobiotik obdobné struktury (daunorubicin, doxorubicin). V navrhovaném projektu bychom chtěli nový enzym charakterizovat z hlediska aktivity vůči různým xenobiotikům a provést inhibiční studie se specifickými inhibitory známých karbonylreduktas. Nové HPLC metody pro stanovení aktivity specifických substrátů bude třeba v rámci tohoto projektu na naše pracoviště zavést. Výsledky získané v tomto projektu budou naprosto unikátní a přispějí k objevu nové lidské karbonylreduktasy.

Číslo: GAUK71710

Období: 01.01.2010 - 31.12.2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Navrátilová Hana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 0,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Hana Navrátilová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Tomáš Plucha - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Adam Skarka, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS