Granty a projekty

Syntéza nových salicylanilidových proléčiv s potenciální antibakteriální a antifungální aktivitou

Nárůst resistence etiologických mikroorganismů a zvyšující se procento populace se sníženou imunitou je v poslední době alarmující a patří mezi prioritní oblast řešení WHO. Projekt se týká přípravy nových potenciálně antimikrobiálně aktivních léčiv a proléčiv na bázi salicylanilidů působících především proti humánním fungálním a bakteriálním patogenům, Mycobacterium tuberculosis a atypickým mykobakteriím (včetně resistentních a multilékově resistentních kmenů). Řešení je založeno na optimalizaci molekuly salicylanilidů, vývoji nových forem jejich proléčiv, jejich syntéze a biologickém hodnocení in vitro při hledání nových vztahů struktura-biologická aktivita.

Číslo: GAUK27610

Období: 01.01.2010 - 31.12.2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Drobík Rychtarčíková Zuzana Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 0,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Zuzana Drobík Rychtarčíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Hlavní řešitel: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Zuzana Drobík Rychtarčíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Rudolf Vosátka, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Zdeněk Novák, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS