Granty a projekty

Nové typy chirálních organokatalyzátorů odvozených od alkaloidu vasicinonu

Projekt se zabývá syntézou nových chirálních organokatalyzátorů odvozených od alkaloidů vasicinového typu, izolovaných z rostliny Adhatoda vasica (L.) (Přílohy, Obr. 1),[GAUK1022940] které mimo jiné vykazují bronchodilatační aktivitu. Cílem je navrhnout a optimalizovat syntézu řady látek odvozených od vasicinonu, zjistit jejich schopnost a efektivitu chirální organokatalýzy u modelové řady substrátů, a dále otestovat jejich vliv na bronchodilataci.

Číslo: GAUK567112

Období: 01.01.2012 - 31.12.2014

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Mikušek Jiří PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 385 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Jiří Mikušek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lukáš Górecki, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Pavel Horký, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Zuzana Rania Brožová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Petr Matouš, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jiří Kratochvíl, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS