Granty a projekty

Syntéza a studium antiproliferačních účinků nových aroylhydrazonových chelátorů železa

Intenzivně proliferující nádorové buňky jsou charakteristické zvýšenou potřebou železa. Odnětí železa pak bylo v předchozích studiích potvrzeno jako velmi účinný způsob selektivní inhibice nádorového bujení v podmínkách in vitro i in vivo. Cílem tohoto projektu je syntéza nových originálních chelátorů železa s aroylhydrazonovou stukturou a jejich úvodní preklinické studium. Hodnoceny budou zejména železo-chelatační účinnost látek v roztoku a buněčné kultuře, vliv na proliferaci maligně transformovaných buněk, toxicita vůči nenádorovým buňkám a kombinace nových chelátorů železa s dalšími klinicky užívanými cytostatiky. Kromě snahy o nalezení nových potenciálních léčiv by naše experimenty měly přispět k porozumění a popisu molekulárních mechanizmů, kterými deplece železa selektivní protinádorový účinek navozuje (role mitochondrií, apoptózy, tvorby volných kyslíkových radikálů, apod.).

Číslo: GAUK299511

Období: 01.01.2011 - 31.12.2013

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Potůčková Eliška PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 280 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Tereza Hergeselová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Petr Průša - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lucie Vítová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Tomáš Eisner - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Iva Agneta Špirková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Hana Jansová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Kateřina Hrušková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS