Granty a projekty

Deriváty transkarbamu 12 jako akceleranty transdermální permeace: studie mechanismu účinku.

Projekt se zabývá studiem potenciálních akcelerantů transdermální permeace – derivátů transkarbamu 12 (T12). Permeační akceleranty slouží k usnadnění prostupu léčiv přes kůži do systémové cirkulace či přilehlých tkání. Projekt přímo navazuje na výsledky předchozích studií s T12 a má za cíl studovat vztahy mezi strukturou a účinkem, fyzikálně-chemické vlastnosti T12 a jeho derivátů a chování v místě jejich účinku – ve stratum corneum. Potenciální akceleranty budou studovány permeačními experimenty na prasečí i lidské kůži pomocí Franzových difuzních cel a nově také metodou kožní mikrodialýzy. Cílem projektu je přispět k objasnění mechanismu účinku T12, případně připravit nové vysoce účinné permeační akceleranty s nízkou toxicitou a dermální dráždivostí.

Číslo: GAUK79607

Období: 01.01.2007 - 31.12.2009

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Novotný Michal Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Michal Novotný, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Barbora Janůšová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Mgr. Michal Kořínek - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jan Němeček, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Jakub Novotný, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Mgr. Veronika Fratričová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Barbora Švecová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D. - Katedra organické a bioorganické chemie, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Kateřina Vávrová - NEZ
Školitel: Kateřina Vávrová - NEZ
Školitel: Alexandr Hrabálek - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS