Granty a projekty

Sledování vlivu statinů na metabolismus cholesterolu a lipoproteinů u myších modelů aterosklerózy

Geneticky modifikované kmeny myší (apoE-/-, LDLr-/- a apoE/LDL-/- myši) patří mezi nejvýznamnější experimentální zvířata z hlediska studia aterosklerózy. Statiny inhibují syntézu cholesterolu v jaterních buňkách ,,de novo“ inhibicí klíčového enzymu syntézy hydroxymetylglutaryl-koenzym A reduktázy. Účinky těchto dnes nejpoužívanějších hypolipidemických léčiv jsou však velmi kontroverzní u výše zmíněných myších modelů aterosklerózy. Z tohoto důvodu bychom rádi v tomto grantovém projektu objasnili přesný mechanizmus účinku atorvastatinu na vybrané parametry metabolismu cholesterolu a lipoproteinů s cílem zjistit také vliv podávané diety na finální účinek statinů.

Číslo: GAUK137310

Období: 01.01.2010 - 31.12.2012

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Slanařová Martina Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 0,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Martina Slanařová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Zbyněk Stráský, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: MUDr. Jana Jiráčková, Ph.D. - Lékařská fakulta v Hradci Králové, LFHK
Spoluřešitel: Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. - Katedra biologických a lékařských věd, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Eva Brčáková - NEZ
Spoluřešitel: Radomír Hyšpler - FNHK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS