Granty a projekty

Výzkum role volného nitrobuněčného železa v patofyziologii katecholaminové kardiotoxicity a možností farmakologické kardioprotekce

Katecholaminy jsou fyziologické regulátory kontraktility a metabolismu myokardu. Avšak zvýšené hladiny katecholaminů uvolněné nadměrnou aktivitou sympatiku mohou významně přispět k projevům ischemické choroby srdeční, včetně akutního infarktu myokardu a přispívat i k progresi srdečního selhání. Kardiotoxicita katecholaminů spočívá kromě aktivace ß-adrenergních receptorů zřejmě i v jejich schopnosti podstoupit redoxní cyklus, při kterém jsou tvořeny reaktivní formy kyslíku. Volné nitrobuněčné ionty železa slouží jako katalyzátory Haber-Weissovy reakce mezi superoxidy a peroxidy a výrazně tak přispívají k tvorbě vysoce reaktivních a toxických hydroxylových radikálů. Vyvolaný oxidační stres pak vede k poškození kardiomyocytů. Předkládaný projekt si klade za cíle: (1) přispět k poznání patofyziologických mechanizmů, kterými katecholaminy působí toxicky na kardiomyocyty, a zejména pak o popsání role, kterou zde hraje oxidační stres a volné katalyticky aktivní nitrobuněčné ionty železa; (2) dalším cílem je pak zhodnocení možností prevence katecholaminové kardiotoxicity pomocí chelátorů železa – klinicky používaných léčiv i nových experimentálních látek.

Číslo: GAUK51308

Období: 01.01.2008 - 31.12.2010

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Hašková Pavlína RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Mgr. Petra Bendová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lucie Koubková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Eliška Potůčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Petra Kovaříková - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS