Granty a projekty

Studium kardioprotektivních účinků nových aroylhydrazonových prochelátorů železa aktivovaných oxidačním stresem

Oxidační stres hraje roli v mnoha různých kardiovaskulárních onemocněních. Volné nitrobuněčné ionty železa katalyzují Fentonovu reakci, produkující vysoce reaktivní a toxické hydroxylové radikály. Chelatace železa proto představuje atraktivní koncept ochrany srdeční tkáně. Výsledky z naší laboratoře i jiných kolektivů prokázaly slibný kardioprotektivní potenciál u selektivního chelátoru železa salicylaldehyd isonikotinoyl hydrazonu (SIH) v podmínkách in vitro i in vivo. Použití chelátorů železa u stavů bez systémového přetížení železem je ale spojeno s rizikem navození toxicity následkem deplece železa. Cílem předkládaného projektu je proto studium nových "maskovaných" prochelátorů, které mají jen minimální nebo žádnou afinitu k železu dokud není maskovací skupina selektivně odstraněna působením reaktivních forem kyslíku. Boronyl ester SIH (BSIH) a další aroylhydrazonové prochelátory železa budou studovány z hlediska jejich afinity k iontům železa (před a po vystavení ROS), rychlosti prostupu do srdečních buněk, schopnosti vázat volné redox aktivní nitrobuněčné železo, vlivu na tvorbu hydroxylových radikálů v roztoku a buněčné kultuře, stability v plazmě a zejména pak bude hodnoceno jejich protektivní působení na srdeční buňky vystavené toxickým koncentracím ROS. Hodnocena též bude vlastní toxicita studovaných látek.

Číslo: GAUK367911

Období: 01.01.2011 - 31.12.2013

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Jansová Hana PharmDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 278 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: PharmDr. Hana Jansová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Jan Bureš, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Lucie Liptáková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Pravdíková - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS