Granty a projekty

Vývoj metodiky sekvenční injekční chromatografie pro stanovení vícesložkových léčivých přípravků

Sekvenční injekční chromatografie (SIC) je originální technika vyvinutá na Katedře analytické chemie FaF UK. Připojení krátké monolitické kolony do SIA systému dává nový prostor pro on-line chromatografickou separaci vícesložkových vzorků v nízkotlakém průtokovém systému, což má výhodu v programovatelnosti toku a v možnosti manipulace se vzorkem. SIC je dobrou alternativou k HPLC, je vhodná pro rychlou analýzu jednoduchých směsí. Mezi výhody průtokových metod patří automatizace, miniaturizace a nízká spotřeba vzorků a mobilní fáze. Předložená práce bude zaměřena na optimalizaci Sekvenční injekční chromatografie pro stanovení jednoduchých vícesložkových vzorků, př. Valetol, Coldrex. Jsou to léčivé přípravky, které obsahují látky s rozdílnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Bude testován systém za použití dvou chromatografických kolon, či použití gradientové eluce v systému sekvenční injekční chromatografie, který dosud nebyl v literatuře v tomto uspořádání popsán.

Číslo: GAUK34609

Období: 01.01.2009 - 31.12.2011

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Koblová Petra Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Petra Koblová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Ivana Brabcová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. - Katedra analytické chemie, FaF HK

© 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS