Granty a projekty

Syntéza nových sirných derivátů pyridinu s antimykobakteriální aktivitou

Předložený projekt je zaměřený na syntézu látek s předpokládanou antituberkulotickou, resp. antimykobakteriální aktivitou. Jedná se o modelování struktury předlohové látky 4-(benzylsulfanyl)pyridin-2-karbothioamidu, u které byla zjištěna signifikantní antimykobakteriální aktivita, která se projevuje jak vůči senzitivnímu kmeni M. tuberculosis, tak vůči resistentním kmenům. Obměny budou prováděny na pyridinové části molekuly, na sulfidickém atomu síry a na spojovacím alkylovém řetězci. U připravených látek bude hodnocena jejich antimykobakteriální aktivita v podmínkách in vitro (stanoveny MIC) a následně analyzovány vztahy mezi strukturou a aktivitou.

Číslo: GAUK56807

Období: 01.01.2007 - 31.12.2008

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Herzigová Petra Mgr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Petra Herzigová, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Lukáš Sýkora - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Josef Matyk - NEZ
Školitel: Věra Klimešová - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS