Granty a projekty

Aplikace moderních technologií úpravy biologických vzorků před chromatografickou analýzou

Projekt je zaměřen na vývoj nových, moderních metod pro úpravu vzorku biologického materiálu (erytrocytů, lipoproteinů, séra, moči) se zaměřením na SPE (= Solid phase extraction) a izolaci vitaminu A, E, D, a neopterinu s následnou kvantifikací pomocí chromatografických metod. Důraz je kladen na vlastní výzkum, rychlost, jednoduchost a nižší finanční náročnost daných metod, což by umožnilo jejich zavedení do rutinního vyšetření.

Číslo: GAUK124809

Období: 01.01.2009 - 31.12.2011

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Plíšek Jiří RNDr., Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí:

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. - Katedra analytické chemie, FaF HK
Spoluřešitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. - Katedra analytické chemie, FaF HK

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS