Granty a projekty

Studium vlivu S-nitrosoglutathionu na karbonylreduktasu 1 v buněčných liniích

Lidská karbonylreduktasa 1 je monomerní, NADPH-dependentní enzym patřící do nadrodiny dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem. Substráty karbonylreduktasy 1 jsou relativně dobře popsány a zahrnují řadu látek jako endogenní indol isatin, S-nitrosoglutathion, prostaglandiny, chinony a mnoho xenobiotik, které obsahují karbonylovou skupinu. Karbonylreduktasa 1 hraje významnou ochrannou roli při oxidačním stresu a eliminaci reaktivních kyslíkových radikálů, nádorové metastázi, neurodegeneraci a apoptóze. V průběhu řešení diplomové práce řešitelka zjistila, že je karbonylreduktasa 1 inhibována svým vlastním substrátem, S-nitrosoglutathionem. S-nitrosoglutathion je klíčový nitrosothiol v biologických systémech sloužící jako rezervoár a přenašeč oxidu dusnatého. Redukce S-nitrosoglutathionu karbonylreduktasou 1 byla popsána relativně nedávno a cílem navrhovaného projektu bude zaměřit se podrobněji na tuto redukci a ověřit případnou inhibici karbonylreduktasy 1 na úrovni vybraných buněčných linií. Tento efekt bychom rádi studovali v buněčných liniích za fyziologických podmínek i za podmínek uměle navozeného oxidační stresu. Výsledky získané v tomto projektu významně pomohou k objasnění role karbonylreduktasy 1 v metabolismu S-nitrosoglutathionu na úrovni buněčných linií a přispějí k objasnění situace in vivo.

Číslo: GAUK347211

Období: 01.01.2011 - 31.12.2013

Poskytovatel: Univerzita Karlova - Grantová agentura UK

Hlavní řešitel: Hartmanová Tereza Mgr. - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Celkový objem financí: 296 000,00 Kč

Interní řešitelé

Hlavní řešitel: Mgr. Tereza Hartmanová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: PharmDr. Kateřina Lojdová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Iva Vomočilová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Tadeáš Turok - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Spoluřešitel: Mgr. Tereza Lundová - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, FaF HK
Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. - Katedra biochemických věd, FaF HK

Externí řešitelé

Spoluřešitel: Beata Malčeková - NEZ

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS