Týden Akademie věd na Farmaceutické fakultě

Týden Akademie věd ČR na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové

Příroda jako zdroj léčivých látek - od izolace k přesnému určení struktury

 • Kdy: středa 3. 11. 2021, 14:00 v posluchárně A
 • Kde: Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, ulice Akademika Heyrovského 1203/8 (mapa)
 • Jak:  prezenčně nebo online
 • Publikum: 2. stupeň ZŠ, studenti SŠ, studenti VŠ, dospělá veřejnost, senioři
 • Forma akce: Blok přednášek spojený s praktickou ukázkou nejmodernějších přístrojů
 • Délka trvání: 120 min

Online varianta v MS Teams

3. 11. 2021 ve 14:00 se prosím připojte ke schůzce v Microsoft Teams kliknutím na tlačítko níže.
Pokud nevíte jak, postup najdete v návodu Jak se připojit k online přednášce (PDF).

Schůzka MS Teams

Program

Jak se moderní věda vypořádává s určováním struktury dosud neznámých látek izolovaných z exotických léčivých rostlin či jiných přírodních materiálů?

Mají nám v dnešní době léčivé rostliny ještě co nabídnout? Jak konkrétní látku z rostliny získat?

Nejen o tom s předními odborníky Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

Pro zájemce navíc ukázka nejmodernějších přístrojů fakulty - NMR spektrometr (Nukleární magnetická rezonance) a HRMS spektometr (High Resolution Mass Spectrometry).

Přednášky:

 • prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.:
  Rostliny jako zdroj strukturně jedinečných látek pro vývoj nových léčiv
 • prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.:
  Analýza léčivých látek z přírodních materiálů s využitím hmotnostní spektrometrie
 • PharmDr. Jana Křoustková, Ph.D.:
  Jak chemici určují strukturu přírodních látek

Přednášející

Fotoprof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Je profesorkou farmakognozie a vedoucí Katedry farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty UK. Ve své vědecké práci se zabývá izolací, analýzou a biologickou aktivitou látek z rostlin, především z čeledi Amaryllidaceae (Amarylkovité).
 

Fotoprof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Je profesorkou analytické chemie na Katedře analytické chemie Farmaceutické fakulty UK. Ve své vědecké práci se zaměřuje na separační chromatografické techniky a jejich spojení s hmotnostní spektrometrií.
 

FotoPharmDr. Jana Křoustková, Ph.D.
Je NMR specialistkou na Katedře organické a bioorganické chemie. Především pomocí NMR spektroskopie určuje struktury látek jak syntetických, tak látek získaných z přírodních materiálů. Současně začíná rozvíjet svůj vlastní výzkum se zaměřením na využití různých metod fytochemie pro izolaci přírodních látek.
 

f1uf2uf3u

Prokazování bezinfekčnosti

Upozorňujeme, že při návštěvě akce je nutné dodržovat platná vládní epidemická opatření, tj. prokázání bezinfekčnosti. Děkujeme za pochopení.

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem

i) obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS