XXII. sympozium klinické farmacie René Macha

Sympozium klinické farmacie René Macha

Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pořádají

XXII. sympozium klinické farmacie René Macha

Prevence a léčba ledvinových a jaterních onemocnění

Forma virtuální (online) konference

20. - 21. listopadu 2020

Body do kontinuálního vzdělávání ČLnK

Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK. Akce je rozdělena na 4 bloky, za něž se budou body přidělovat samostatně.

  • e-DRBY - 7 bodů (pod číslem 20792)
  • Přednášky pátek - 11 bodů (pod číslem 20793)
  • Přednášky sobota - 11 bodů (pod číslem 20794)
  • Workshopy - 4 body (pod číslem 20795)

Pro přidělení plného počtu bodů je vždy třeba absolvovat alespoň 75% programu, tzn. sledovat vždy alespoň 75% z časové dotace jednotlivých bloků.

Vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálnímu velkému vytížení farmaceutů bude možno sledovat program Sympozia jak během 20. a 21. 11. 2020, tak po skončení akce a získat body do kontinuálního vzdělávání ČLnK.

Jednotlivé přednášky včetně diskuzí, bloky e-DRBY I, II a workshopy budou zpřístupněny na webu Sympozia až do 22. 12. 2020. Během této doby bude možno jednotlivé příspěvky přehrát a dosáhnout tak účasti potřebné mimo jiné pro přidělení bodů do kontinuálního vzdělávání ČLnK.

 

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
předseda České farmaceutické společnosti ČLS JEP

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan Farmaceutické fakulty UK

doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
předseda programového a organizačního výboru
 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS